Alapértelmezett színséma
       

Kezdőlap

Alapítványok

Bemutatkozás

Dokumentumok

E-napló

Eseménynaptár

Könyvtár

Linkek

Kapcsolat

 

 

   
 
 


dozsagyorgykonyvtar@gmail.com


Visszatérés ide: BACKSPACE


 

A megújult iskolai könyvtár


Mindenki csak önmagát tudja kiolvasni a könyvből. A saját szerelmét, a saját emlékét és a maga tapasztalatát. (...) Mert hiába olvasol valamit, azt még a saját képzeletedben is meg kell teremtened. A te valóságodban, amely más, mint az enyém vagy bárkié. Minden olvasás: újrateremtés. (Müller Péter)
…és ez a teremtés elkezdődik egész pici korunkban. Anyáink, nagyanyáink meséivel, és történeteivel. A mesék hősei, a jó, aki mindig segít nekünk, ha bajban vagyunk, és a gonosz, aki folyton ellenünk dolgozik. A szép, akit mindenki irigyel, és a csúnya, akit senki sem szeret, megjelennek a mindennapjainkban is. A történetek hallgatásával átkelünk az Óperenciás tengeren, megmásszuk a legmeredekebb hegyeket, vagy éppen csak szerelmesek leszünk…
Bújjatok bele minden nap más-más bőrébe, próbáljátok ki magatokat, mi lenne, ha veled is megtörténne a CSODA? Olvassatok, mert: OLVASNI JÓ!
2012-ben a könyvtár új helyre került. Az iskola felújításával lehetőséget kapott a könyvtár, hogy immáron nagyobb helyiségnek örvendve, szebb, tágasabb helyen, mint korábban várhassa az olvasóit.
Sok szép könyv birtokában kínáljuk nektek a könyvtár programjait, és az olvasás nagyszerűségét.  Éljetek vele!


 

A könyvtár állománya és jelenlegi helyzete


Könyvtárunk Kiszomboron a Dózsa György Általános Iskola főépületének emeletén található. Törekedtünk minél hangulatosabban kialakítani a gyerekeink számára a könyvtárat, azért, hogy örömmel térjenek be hozzánk a tanulók és nevelők, és minél több irodalmat vegyenek a kezükbe. Magyar szakos pedagógusként fontosan érzem, hogy minél korábban ismerkedjenek meg a könyvekkel, és a könyvtár használatával, hiszen a további tevékenységük során bármivé is lesznek a későbbiekben, szükségük lesz könyvre.
Könyvtárunk állománya folyamatosan bővül, régi, és elhasználódott könyveinket leselejteztük, ízlés tekintetében pedig próbálunk a mai kornak megfelelően kiszolgálni az ifjúság igényeit.
Gyűjtünk minden olyan irodalmat, ami szerepel a feladott kötelező irodalmak listáján, igyekszünk a tanároknak olyan kézikönyveket biztosítani, ami szükséges a mai kor nebulójának egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Tankönyvek, folyóiratok gyűjtése is iskolai könyvtárként feladatunkként szerepel.
A könyvtár teljes állománya 2012-ben a következőképpen alakult:
Könyveink száma: 881 db
Tankönyveink száma: 119 db


 

Könyvtári ABC


Magyar ABC

 

Könyvtári ABC

Magyar ABC

 

Könyvtári ABC

A, Á
B
C, CS
D, DZ, DZS
E, É
F
G, GY
H
I, Í
J
K
L, LY
M
N, NY
O, Ó

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Ö, Ő
P
Q
R
S
SZ
T, TY
U, Ú
Ü, Ű
V
W
X
Y
Z, ZS

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Ö
P
Q
R
S
SZ
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z


 

Hogyan igazodom el a könyvtárban?


 I.  SZÉPIRODALOM

A szépirodalmi műveket betűrend alapján keresd!
Betűrend:
1. szerző vezetéknevének kezdőbetűje alapján
Pl.: Jókai Mór => J,  Charles Dickens => (Figyelj a külföldi szerzőkre, itt a 2.név a vezetéknév!)
2. gyűjteményes műveknél  (több szerző művét tartalmazó kötet) és 3-nál több szerzőjű mű esetén a cím alapján
Pl.: Eposzok => E

Betűrendbe sorolásnál a könyvtári ábécét vedd figyelembe!

Magyar ABC

 

Könyvtári ABC

Magyar ABC

 

Könyvtári ABC

A, Á
B
C, CS
D, DZ, DZS
E, É
F
G, GY
H
I, Í
J
K
L, LY
M
N, NY
O, Ó

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Ö, Ő
P
Q
R
S
SZ
T, TY
U, Ú
Ü, Ű
V
W
X
Y
Z, ZS

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Ö
P
Q
R
S
SZ
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z

 

A szépirodalmi művek, ifjúsági regények, versek,mesék raktári jelzete, az ún. Cutter-szám, abban segít, hogy gyorsan megtaláld a keresett könyv pontos helyét. Cutter-szám a szerző vezetéknevének kezdőbetűjéből és egy kétjegyű számból (azonos betűvel kezdődő szerzők közötti sorrendet mutatja meg) áll.
Pl.: Mikszáth Kálmán   M 67
      Móra Ferenc           M 86
 
Egy szerzőnek a műveit címük alapján betűrendben találod meg a polcon. Besorolásnál a címkezdő névelőt (A,Az) ne vedd figyelembe!
Külön ábécénél keresd a verseket, regényeket, meséket.
A könyveken belüli eligazodást a tartalomjegyzék segíti.
  
II.  ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALOM) IRODALOM


Az ismeretközlő műveket témájuk, tartalmuk (tudományterület) alapján csoportosítva találod meg a könyvtárban.
Minden témát 1-1 szám jelöl (szakjelzet). A témák számuk alapján növekvő sorrendben követik egymást.
Azonos témájú könyvek szerzői betűrendben állnak a polcokon.
A könyv gyors megtalálásában most is a raktári jelzet segít neked, ami egy szakjelzetből (alapja az Egyetemes Tizedes Osztályozás = ETO-szám) és egy Cutter-számból áll.
Pl.: Koroknay István: Az állatok nagy képeskönyve    590   K 71
Az Egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer (ETO-szám)(590) segít a könyveket témájuk szerint csoportosítani. A Cutter-szám (K71) pedig a csoportban elfoglalt helyét jelöli meg.
.

III. KÉZIKÖNYVTÁR


A kézikönyvtárban olyan ismeretközlő irodalmi műveket találsz, amelyeket nem lehet kölcsönözni, így mindig megtalálod ezen típusú irodalmakat a könyvtárban.
Elsősorban ún. kézikönyvek állnak ezeken a pocokon. Ezek a könyvek adatok gyors megtalálásában segítenek neked. Ezek a polcokon sárga csíkkal vannak jelölve.

A kézikönyvek fajtái:


- szótárak
      - egynyelvű
      - többnyelvű
- lexikonok
      - általános lexikon
      - szaklexikon
- enciklopédiák
- térképek, atlaszok
- adattárak
      - címtár
      - kronológia (időrend)
      - statisztikai kiadványok
- határozókönyvek

A kézikönyvekben való keresésben a betűrend, a tartalomjegyzék és a mutatók segítenek.

IV. FOLYÓIRATTÁR

Reméljük a közeljövőben iskolai folyóiratok is helyet kapnak a polcokon, addig pár régebbivel tudunk szolgálni.
A könyvtárnak ebben a részében számos folyóirat vár téged. Történelemi, néprajzi, természetismereti, irodalmi, történelmi, hobbyval kapcsolatos folyóiratok.
A folyóiratokat kölcsönözni nem lehet, helyben tudod olvasni őket. 

V. Iskolai segédletek:
A könyvtár lehetőséget biztosít a későbbikekben felhasználandó irodalmak tárolására, egy-egy példány pedig a könyvtár számára a helybeni használatra is biztosított.


 

Könyvtárunkban használatos ETO számok

 

Könyvtárunk a következő EGYETEMES TIZEDES OSZTÁLYOZÁS alapján  kialakított raktári jelzeteket használja az ismeretközlő irodalom rendszerezésére    

000      Általános művek
    001-A tudomány általában
    008- Művelődés. Kultúra
    020  Könyvtárügy
    030  Általános lexikonok
    058 Általános évkönyvek
    060 Általános társaságok
    069 Múzeumok
100      Bölcselet, filozófia
    140  Filozófiai rendszerek és világok
    150   Pszichológia
    159- Gyermeklélektan
200     Vallás
    200  Vallás és vallástudomány
   
    280   Keresztény vallás
    290   Nem keresztény vallások
    291- Általános és összehasonlító vallástudomány
    292   Mitológia, görög-római vallás

300     Társadalomtudomány
 301   Szociológia
320   Politika
327 Külpolitika
330 Közgazdaságtan
331 Munkajog
336 Pénzügy
320   Politika
340 Jog
355   Hadtudomány
370   Neveléslélektan
 371   Didaktika
372 Általános iskolák
376 Gyógypedagógia
 390   Néprajz
 391   Népviseletek
394 Népi játékok és táncok
 395   Illemtan
 398   Folklór, legendák, ünnepi szokások

500      Természettudomány
    500 Természettudomány általában
    502   Környezetvédelem
    510   Matematika
    520   Csillagászat
    530   Fizika
    540   Kémia
    549 Ásványtan
    550   Földtan, geológia
    551 Meteorológia
    560   Őslénytan
    570   Biológia
572 Antropológia
575 Származástan
576 Mikrobiológia
    580   Növénytan
   581 Növényélettan
582 Növényrendszertan
590   Állattan
591 Állatok élettana
592 Állatrendszertan

600      Alkalmazott tudományok
    610   Orvostudomány
    612   Élettan
    613   Egészségügy
    614   Balesetvédelem
    616 Belgyógyászat
    618 Nőgyógyászat
    620   Technika
    629   Szárazföldi, vízi, légi járm. Repülés
    630 Mezőgazdaság  
    635   Kertészet
    636   Állattenyésztés
    639 Halászat, vadászat
    655 Könyvnyomtatás
    681   Számítástechnika

700       Művészet, Sport 
    7 00 A művészet általános kérdései
    720   Építészet
    726   Templomok
    728   Várak, kastélyok
    740   Rajzművészet
    745   Iparművészet
    750   Festészet
    780   Zene
    781 Zeneelmélet
    782 Színházi zene. Opera
    784   Ének
    791   Színházművészet
    793 Tánc
    794   Társasjátékok, sakk, rejtvények
    796   Sport
    799   Horgászat, vadászat

800     Irodalom- és nyelvtudomány
    801   Többnyelvű szótárak
    802   Angol nyelv

    810   Irodalomtudomány
    820 Angol irodalom
    875 Görög irodalom
    894   Magyar irodalom

900     Földrajz, történelem
    908   Honismeret. Magyarország, 
    910   Általános földrajz
    912   Térképek
    914   Európa földrajza
    914.39   Magyarország földrajza
    915   Ázsia földrajza
    916   Afrika földrajza
    917   Amerika földrajza
    918 Dél-Amerika földrajza
    919   Óceánia és a sarkvidékek földrajza
    920   Életrajzok
    929 Családtörténet
    930   Történelemtudomány, Világtörténelem
    931   Ókori történelem
    940   Európa története. Középkor
    940.2   Újabb kori történelem
    940.3   Az első világháború története
    940.53   A második világháború története
    940.55   A második világháború utáni t.
    943   Németország története
    943.9   Magyarország története
    944   Franciaország története
    945 Olaszország története
    947 Oroszország története 
    950   Ázsia történelme
    970   Amerika történelme


Katalóguscédulák használata:

A könyvtárban katalóguscédula-szekrény segít a könyvek közötti eligazodásban.

Minden olyan könyv szerepel a katalógusszekrényben, ami a könyvtárban jelenleg megtalálható. Erre 3 féle elkülönített szekrényt használtunk:1. betűrendes katalógust, amiben a könyveket AB C-s sorrendben keresheted, 2. Szakkatalógus, ahol ETO-szám sorrendjében vannak jelen a könyvek, 3. Szépirodalmi katalógus, amelyben a szépirodalmi művek cédulái találhatóak meg.
Ha ezek sem nyújtanak kellő segítséget, vagy csak kérdésed van a könyvekkel kapcsolatban bátran kérdezd a könyvtárost!


 

Dózsa György Általános Iskola
Könyvtárának házirendje


     Használók köre
A könyvtár szolgáltatásait a kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanulói és dolgozói vehetik igénybe.
A könyvtárhasználat ingyenes.
Kölcsönzés rendje
Egyszerre - a tankönyveken kívül – az alsósoknak és a felsősöknek is 5 könyv kölcsönözhető. Esetenként ettől a szabálytól (kötelező olvasmány, verseny, kiselőadás stb.) eltekintünk.
A kölcsönzési idő 3 hét, amit szükség esetén kétszer meg lehet hosszabbítani, ha a könyvet időközben más olvasó nem kérte.
A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
Ha a tanuló többször és jelentősen túllépi a határidőt, vagy a kölcsönzött könyveket megrongálja, elveszíti, akkor azt köteles a könyvtárhasználó megtéríteni.
A vétség többszöri előfordulása esetén a tanuló a kölcsönzésből kizárható.
Az olvasók a könyvtár minden hagyományos dokumentumát (könyv, folyóirat) használhatják. Kölcsönözni a könyveket lehet, kivéve a kézikönyveket és a folyóiratokat. Indokolt esetben egy-egy tanítási órára ill. könyvtár zárása és nyitása közötti időre ezek a dokumentumok is kikölcsönözhetők.
A könyvtárból csak a könyvtáros tudtával, ha azt a megfelelő nyilvántartásban bejegyezte, vihető el bármilyen dokumentum.
Könyvtárközi kölcsönzéssel az iskolai könyvtárban nem található könyveket is kölcsönözni lehet, ennek várakozási ideje több hét is lehet.
A tanév végén a tanulóknál kölcsönzésben lévő dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.  Aki a visszaszolgáltatást nem teljesíti a tanévzáró ünnepségig, annak bizonyítványát a tanév végéig (augusztus 31-ig) – illetve, ha ennél hamarabb a hiányzó könyvtári dokumentum visszaszolgáltatása megtörténik, akkor addig – nem adjuk ki.
A tanuló- és a munkaviszonyt csak a könyvtári tartozások rendezése után lehet megszüntetni, ennek elmulasztása esetén a kiléptető személyt terheli a felelősség.
Anyagi felelősségvállalás
Az olvasó anyagi felelősséggel tartozik az általa használt dokumentumokért.
Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles ugyanazon művel pótolni, vagy értékét a 3/1975.KM-PM rendelet értelmében megtéríteni.
A térítési összeg mindig az adott időszak forgalmi értékének felel meg..
Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles ugyanazon dokumentum egy kifogástalan példányával pótolni. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, akkor a napi érvényes áron kell a kárt megtérítenie.
A helyiségek használatának rendje
A könyvtár csak nyitvatartási időben látogatható. A nyitva tartást a bejáraton, illetve az iskola többi épületében is ki kell függeszteni.

A könyvtár nyitva tartási rendje:
Hétfő:10-15 óráig
Kedd:10-15 óráig
Szerda:10-15 óráig
Csütörtök:10-15 óráig
Péntek:12-14 óráig

 

A könyvtáros feladata 

A könyvtáros kötelessége a könyvtár gyűjtőkörét, felhasználási módját, technikai eszközök használatát, kölcsönzés menetét a könyvtári tagokkal megismertetni. Ez könyvtáron belül vagy a könyvtárhasználati órák keretében valósulhat meg. A könyvtáros segít a nyitva tartási idő alatt a könyvtárban való eligazodásban, segítséget nyújt a technikai eszközök használatában, és versenyekhez, házi feladatokhoz, stb. információs anyagot biztosít.

 

Nyomtatás 

A nyomtatás mindenkor a könyvtáros segítségével valósulhat csak meg. Felügyelet nélkül nyomtatni szigorúan tilos!
Csak olyan anyag nyomtatható, ami kapcsolódik az iskolai élethez.
A másolásért költséget számolunk fel:

Nyomtatás:
1 oldal/lap: 20 Ft

Olvasói számítógép-használat:

A könyvtárban lévő számítógépeket csak a könyvtáros felügyelete mellett lehet használni, rendeltetésszerűen. Dolgozatra, versenyre, előadásra készülés esetén a látogatása korlátlan. Játék használata viszont korlátozott, a számítógépes játékra szánt idő nem haladhatja meg a 20 percet! Ha olyan olvasó látogat a könyvtárba, aki a számítógépet nem a játékra szeretné használni, köteles a helyet neki átadni!
18 év alatti játékokat, illetve internetes oldalakat látogatni szigorúan tilos!

A könyvtárra vonatkozó illemszabályok:

A könyvtár használata megkívánja a fegyelmezett, kulturált viselkedést.
A könyvtárban a tanulók csak a könyvtáros, ill. tanár jelenlétében tartózkodhatnak.
Az olvasó köteles vigyázni a könyvtár rendjére, tisztaságára!
 Enni-innivalót nem lehet a könyvtárterembe hozni, azt az előtérben kell elhelyezni!
Hangoskodással, szertelen mozgással az ott tanulókat, dolgozókat nem szabad zavarni!
A könyvek rendjének megőrzése érdekében a polcokról levett könyveket az asztalon kell hagyni!
A könyvtár technikai berendezéseit csak a könyvtáros, vagy az általa megbízott személy kezelheti.
A könyvtári órákat, foglalkozásokat, szakórákat a könyvtáros ill. közreműködésével a szaktanárok vezetik.

 

Kiszombor, 2012. szeptember 1.

 

  Szabóné Vígh Erzsébet                                  Rácz Bernadett
           igazgató                                                iskolai könyvtáros


 

Rövid könyvtártörténet:


Mivel írásos anyagot nem őriz a könyvtár a korábbi időszakról, ezért amit még a múlt homálya nem fedett el teljesen, tudtunk csak az egykori iskolai és községi könyvtárosok segítségével felidézni, mikor és hol működött iskolánkban könyvtár.

Első iskolai és községi könyvtáros Nagy-György Jánosné és Dr. Szilágyi Dezsőné indította útjára mind a községben, mind az iskolánkban az könyvtárat. Ekkor, az 1980-as évek elején még hetente 1-szer működött az intézményünkben, a mostani emeleti informatika teremben, ez a fajta népnevelés. A 1980-as évek közepétől 1990-es évek elejéig a könyvtár gazdátlan volt, tanárok, a kultúra iránt fogékony emberek terelgették a diákokat az olvasás mezejére, majd 1996-ben megszűnt véglegesen, és visszakerült az állomány egy része a községi könyvtárba.
A mai könyvtár helyén régen tanári lak állt, egy nagyon kedves pedagógusunk élte itt mindennapjait, Oláh Veronika, aki sajnálatos nemrég bekövetkezett halála után teljes könyvgyűjteményét a községi és iskolai könyvtárra hagyta. Ezekben az években került át a könyvtár az informatika teremből a mostani emeleti magyar terembe.  2006-tól kötelező az iskolai könyvtár működése, így szintén egy községi könyvtáros Vígh Krisztina délutánonként heti 2 alkalommal nyitotta meg újra a könyvtár kapuit, és gyarapította állományát. Jelenlegi, felújított, és új könyvekkel felszerelt helyét 2011-ben kapta meg.

 


 


Szolgáltatásaink

 

Kölcsönzés: Kölcsönözni könyveket: verseket, regényeket, meséket, és szakirodalmi műveket lehet.
Egyszerre - a tankönyveken kívül – az alsósoknak és a felsősöknek is 5 könyv kölcsönözhető. Esetenként ettől a szabálytól (kötelező olvasmány, verseny, kiselőadás stb.) eltekintünk.
A kölcsönzési idő 3 hét, amit szükség esetén kétszer meg lehet hosszabbítani, ha a könyvet időközben más olvasó nem kérte.
A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
Ha a tanuló többször és jelentősen túllépi a határidőt, vagy a kölcsönzött könyveket megrongálja, elveszíti, akkor azt köteles a könyvtárhasználó megtéríteni.
A vétség többszöri előfordulása esetén a tanuló a kölcsönzésből kizárható.
Az olvasók a könyvtár minden hagyományos dokumentumát (könyv, folyóirat) használhatják. Kölcsönözni a könyveket lehet, kivéve a kézikönyveket és a folyóiratokat. Indokolt esetben egy-egy tanítási órára, ill. könyvtár zárása és nyitása közötti időre ezek a dokumentumok is kikölcsönözhetők.
A könyvtárból csak a könyvtáros tudtával, ha azt a megfelelő nyilvántartásban bejegyezte, vihető el bármilyen dokumentum, ezért a polcról való leemelés után a könyvet a könyvtáros asztalára kell helyezni

Helyben használat
            A könyveket itt helyben, vagyis a könyvtárban is elolvasgathatod.
            A kézikönyvtár könyveit (szótárak, lexikonok, enciklopédiák stb.), amelyek egyébként sárga címkével vannak jelölve a polcokon, nem kölcsönözheted, hogy mindig kéznél legyenek, ha szükség van rájuk. Itt helyben korlátlanul rendelkezésedre állnak.
            Ha csoportmunkában dolgozol egy feladaton, még jobban figyelj a csendre, hogy ne zavarj másokat.
            A folyóiratokat nem lehet kölcsönözni, de a könyvtárban bátran olvasgathatod őket.

Internet használat
            A könyvtár mellett található számítástechnika teremben tartott szakkörön van lehetőséged internetezni. A könyvtárban található két számítógépen iskolai feladataid megoldását segíti, ha lehet, ne használd ezeket játékra, és e-mailezésre!

Tájékoztatás
            Mindig akadhat olyan könyv, amit nem találsz a könyvtárban, vagy olyan feladat, amely megoldásával egyedül nem boldogulsz. Mindig bátran kérd a könyvtáros tanárnő segítségét.
            Bibliográfia összeállításában bárkinek szívesen segítünk. Számíthatsz ránk iskolai ünnepélyekkel, versenyekkel kapcsolatban is.

Szakórák a könyvtárban
            A kötelező könyvtárismereti órák mellett a szaktanárok kérésére, igény szerint szakórát is tartunk a könyvtárban.


 

Miért fontos az olvasás?

link:www.tanulasmodszertan.hu


Miért fontos /ma is/ az olvasás?

A tanulási problémák hátterében a mai iskolások 50-60 százalékánál - lényegében kortól függetlenül - kimutatható valamilyen, az anyanyelvhez, az olvasáshoz, a szövegértéshez, a szókincshez, a beszédhez kapcsolódó elakadás, zavar, fejletlenség, gyakorlatlanság.
Ezeknek az eseteknek csak egy kis része valódi diszlexia, ami szakember segítségét igényli. A legtöbbször az is elég lenne, ha a gyerek a mostaninál többet olvasna - egyáltalán olvasna szabadidős programként is. Természetesen a legfontosabb ösztönzést, mintát a család nyújthatja: ha a szülők az esti tévézés helyett, vagy azt megkurtítva rendszeresen olvasnak napilapokat, egyéb újságokat, könyveket és az olvasottakról közös beszélgetés folyik, előbb utóbb a gyerek is rákap a nyomtatott szöveg ízére.

A nyelvi alapok gyengesége nem csak a szűken értelmezett, iskolai tanulást nehezíti meg, hanem érezteti a hatását az élet minden területén.

1. Az olvasás olyan alapvető technika, ami az elektronikus médiák korában is pótolhatatlan. Szükségünk van olvasásra ahhoz, hogy önállóan informálódni tudjunk. Az olvasásnak nem konkurenciája másfajta médiáknak a használata - az internetezés, a telefonálás, az sms-ezés - hanem fontos előfeltétel ahhoz, hogy ezeket kritikusan és tudatosan használjuk.

2. Világszerte fenyeget a másodlagos analfabétizmus, ami azt jelenti, hogy a gyenge olvasási-írási készségek emberek százmillióit zárják ki a munkavégzésből, ügyeik önálló intézéséből, a világ megértéséből. A funkcionális analfabéták menthetetlenül másodrendű állampolgárokká válnak. Ők azok, akiket kizárólag a reklámok és a képregények néhány szavas buborék szövegei kötik össze az írástudók világával. Az olvasás az egyik legfontosabb védekezési stratégia mindenféle - bennünket érő - manipulációs kísérlettel szemben.

3. Az új médiák - a CD- ROM-tól az internetig - új olvasási stratégiákat követelnek. A hagyományos analóg - vagyis folyamatos - olvasás mellett megjelent a digitális olvasás, ami azt jelenti, hogy az olvasó az elektronikus információ hordozóból maga választja ki, hogy melyik linkkel vagy hypertexttel akarja folytatni az információ gyűjtést .Ehhez első lépésként hibátlanul kell tudni olvasni a hagyományos szövegeket.

4. Az elmúlt fél évszázadban 75 %-ról 95 %-ra nőtt a fejlett országokban azoknak a munkahelyeknek az aránya, ahová olvasás és írás tudás nélkül nem lehet bejutni. Az olvasás tehát az információs társadalomban is az alapvető feltétel bármilyen kereső tevékenységhez.

5. A személyiség fejlődésének és formálódásának ma is az olvasás az egyik legfontosabb eszköze. Ha olvasunk, dolgozik a fantáziánk, élesedik a gondolkodásunk, a szereplőkkel vagy a nézetekkel azonosulás vagy szembesülés mással alig pótolható szellemi "edzés" - különösen a fiatalok számára.

6. Az olvasás megszabadítja a fiatalokat a hétköznapok nehezen elfogadható rutinjától és kényszereitől. Lehetőséget teremt számunkra, hogy személyes problémáikat bizonyos távolságból szemléljék, és szükség esetén a fenyegető külvilág elől is menedéket találnak. Olvasni annyit jelent, hogy egyedül vagyunk anélkül, hogy magányosak lennénk. Az olvasás vigaszt tud nyújtani, feszültséget és kikapcsolódást, pihenést és szórakozást jelent.

7. Az olvasás során határokon, korlátokon, generációkon és évszázadokon átlépve teremtünk kapcsolatot emberekkel, és ezzel nagymértékben hozzájárulunk mások jobb megértéséhez, és elfogadásához.

8. Az olvasás lehetővé teszi, hogy igazán megismerjük a világunkat, a valóság különféle megjelenési formáit, elfogadjuk mások kulturális teljesítményeit, megértsük, miért különböznek a másutt élő emberek tőlünk és egymástól is.

9. Az olvasás olyan aktív tevékenység, amely folyamatosan edzi a fantáziánkat és fejleszti kreativitásunkat. Hozzájárul a pontosabb észleléshez, az úgynevezett hálós gondolkodáshoz - ez bonyolult szellemi feladatok megoldásánál nélkülözhetetlen - alternatívákban való gondolkodásra ösztönöz és járatossá tesz a szokatlan probléma megoldásban.

10. És mindenek előtt az olvasás elbűvölő álomutazás idegen országokban, vagy akár a saját fejünkben, élvezet, izgalom, amit nagy veszteség lenne kihagyni.

dr. Pusztai Éva 
tanulásmódszertan tréner

Döbbenet: az iskolások harmada sosem kapott még saját könyvet.

Aggodalomra ad okot egy friss felmérés, mely szerint tízből három gyereknek még sosem volt egyetlen saját könyve sem. Szerencsére nem Magyarországon, hanem Nagy-Britanniában. 

A National Literacy Trust (NLT) több mint 18 ezer, főként 11-13 éves brit gyereket kérdezett olvasási szokásaikról. Az eredmények elkeserítőek: tízből négy fiúnak és tízből három lánynak sosem volt saját könyve. A nagyszabású felmérést több szempontból is érdemes elemezni: például, hogy mennyi időt töltenek a gyerekek olvasással, vagy, hogy milyen jellegű szöveget olvasnak szívesebben. A Gyerekszemle a legérdekesebbnek azt találta, hogy még a nyugati jómódban élő briteknél sem magától értetődő, hogy a szülők könyvet vegyenek gyerekeiknek. A brit iskolások jelentős része egyáltalán nem kapott még könyvet, de 12%-uk könyvesboltban sem járt, és 7%-uk pedig még könyvtárat sem látott belülről.
                                                


A témában ajánljuk a Brit gyerek vs. magyar gyerek c. írásunkat.

A kutatás szerint a saját könyv hiánya meglátszik a gyerekek olvasástudásán is: azok körében, akiknek nincsenek saját könyveik, a gyerekek 19%-a az elvárt szint alatt teljesít.  Ez az arány két és félszer rosszabb, mint a könyvekkel ellátott gyerekek esetében (7,6%). A felmérés kimutatta azt is, hogy a saját könyvvel rendelkező gyerekek között több az olyan lány, akik jobb szociális helyzetben nevelkednek, fehérek vagy félvérek, és nem sajátos nevelési igényűek. 
Jonathan Douglas, az NLT igazgatója kiemelte, hogy a szigetországban a gyerekek komoly műveltségi hiányossággal rendelkeznek. Douglas egyébként maga is meglepődött az eredményeken: bevallása szerint nem gondolták volna, hogy ilyen sok gyereknek nincs otthon könyve. Az igazgatót az is nagyon aggasztja, hogy a fiúk körében jóval népszerűtlenebb az olvasás. Ennek egyébként társadalmi-kulturális okai is vannak: a szülők szívesebben vesznek könyvet a lányuknak, és az esti mesét is inkább az édesanyák olvassák fel, így valami olyasmi rögzülhet a fiúkban, hogy az olvasás „lányos dolog”. Azáltal azonban, hogy a fiúk kevesebbet olvasnak, műveltségükben és tanulmányi eredményeikben óhatatlanul lemaradnak a lányok mögött. 
A legérdekesebb pedig talán az, amit az NLT kutatói, Christina Clark és Lizzie Poulton mondanak a kutatás alapján. Szerintük ugyanis a nyomtatott szöveg háttérbe szorulása ellenére is, ha egy gyereknek nincsenek könyvei, vagyis kiskorától kezdve nem szerettetik meg vele az olvasást, jelentős hátránnyal indul a mai világban. Azok a gyerekek ugyanis, akikben nem alakul ki egy pozitív kép az olvasásról, kevésbé valószínű, hogy e-mailt írnak, honlapokat olvasnak, vagy, hogy például egy közösségi oldalon írott szóban is tartják a kapcsolatot korosztályukkal. 
Az NLT a kutatás tükrében arra hívja fel a figyelmet, hogy nem lehet elég korán tudatosan elkezdeni tenni azért, hogy megszerettessük a gyerekekkel az olvasást – és semmiképpen sem szabad arra várni, hogy majd ezt az iskola megteszi a család helyett.


Linkajánló


www.olvasas.lap.hu
www.konyvtar.lap.hu
www.kiszombor.hu
www.olvasas.opkm.hu
www.varazsbetu.hu


 

Könyvtári illem
A könyvtárra vonatkozó illemszabályok:

A könyvtár használata megkívánja a fegyelmezett, kulturált viselkedést.
A könyvtárban a tanulók csak a könyvtáros, ill. tanár jelenlétében tartózkodhatnak.
Az olvasó köteles vigyázni a könyvtár rendjére, tisztaságára!
 Enni-innivalót nem lehet a könyvtárterembe hozni, azt az előtérben kell elhelyezni!
Hangoskodással, szertelen mozgással az ott tanulókat, dolgozókat nem szabad zavarni!
A könyvek rendjének megőrzése érdekében a polcokról levett könyveket az asztalon kell hagyni!
A könyvtár technikai berendezéseit csak a könyvtáros, vagy az általa megbízott személy kezelheti.
A könyvtári órákat, foglalkozásokat, szakórákat a könyvtáros, ill. közreműködésével a szaktanárok vezetik.
Olvasói számítógép-használat:

A könyvtárban lévő számítógépeket csak a könyvtáros felügyelete mellett lehet használni, rendeltetésszerűen. Dolgozatra, versenyre, előadásra készülés esetén a látogatása korlátlan. Játék használata viszont korlátozott, a számítógépes játékra szánt idő nem haladhatja meg a 20 percet! Ha olyan olvasó látogat a könyvtárba, aki a számítógépet nem a játékra szeretné használni, köteles a helyet neki átadni!
18 év alatti játékokat, illetve internetes oldalakat látogatni szigorúan tilos!


 

Könyvajánló

Bálint Ágnes:Szeleburdi család
Budapest, Móra Kiadó, 2005.

Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk írni, és majd ha öregek leszünk, jót derülünk rajta" - így kezdi naplóját a tizenkét éves Laci, becsületesen bevallva, hogy a derülünk" szót Radótól gyűjtötte, akinek nyelvész a papája, s ezért igen gazdag a szókincse. Laci hűségesen beszámol a kis lakásban élő háromgyermekes Faragó család eseménydús hétköznapjairól, s - valljuk be - cselekvő részt is vállal abban, hogy ezek a hétköznapok minél mozgalmasabbak legyenek. Az olvasó - akinek szerencsére nem kell öregkoráig várnia, hogy Laci naplóján jót derüljön - biztosan a szívébe zárja ezt a vidám, szeleburdi családot, amely kissé zsúfolt lakásába örömmel fogad be minden új jövevényt, legyen az aranyhörcsög, cincér vagy lopótök.

Nagy Katalin: Intőkönyvem története
Szeged, Minerva Nova, 2004.
Szenzációs könyv egy érzékeny kamaszról, aki történetesen lány, de akár fiú is lehetne. Vagány, okos, és rosszul tűri az igazságtalanságot.

Thomas Brezina: Időkapu
Az ősi vár pincéjének rozsdás ajtaja mögött Időkapu rejlik. Lépj be rajta, és pár másodperc alatt száz, ezer vagy akár millió éveket utazhatsz a múltba! Barátaid veled tartanak az úton. Együtt megbirkóztok a múlt rémségeivel és a jelen veszélyeivel. Két fontos szabályt azonban be kell tartanod: Soha ne hagyd el a társaid! Csak együtt élhetitek túl a kalandot. A második szabály pedig: mindig legyen nálad az időutazó dekódered! Ha elakadsz, ez majd átsegít a nehézségeken.

Thomas Brezina: A világ legdilisebb vicce
Vigyázat, skacok! Gyomorforgató műfogsorok, bűzlő parfüm, förtelmes porcelánfigurák, és minden, ami egy nagynénihez kell. Óvakodjatok a kukából kémlelő földönkívüli szemétől, a rátok vadászó dedós lánytesóktól és a világ leghajmeresztőbb vicckönyvétől! Sérókat belőni, gatyákat felkötni: guruljanak hát a jobbnál jobb poénok!

 


 

 

 

Az oldal tetejére

 

 
   
 
       
     

webmester: Prónai Éva

Free Web Counter
Free Web Counter