"Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet."
(William Butler Yeats)

 
     

 

 

   


Fogadóórák

Szabóné Vígh Erzsébet
igazgató

Haklik János
igazgatóhelyettes
Sinka Józsefné
igazgatóhelyettes

Osztályfőnökök:

1.a Süvegné Nagy Ivett, Benyóné Novotni Lívia

2.a Kovács Kitti, Párizsné Kiss Virág

3.a Takácsné Kádár Erika, Kádárné Varga Szabina

4.a Galamb Ágnes, Tóth-Rozsán Tünde

4.b Vízhányó Mária, Vajda Ágnes

5.a Gyulai Gabriella

5.b Nagy Róbert

6.a Baloghné Papós Borbála

6.b Prónai Éva

7.a Nagy-György Ágnes

7.b Szigeti Tímea

8.a Varga Viktória

8.b Dr. Kertészné Mészáros Tünde

 

Diákönkormányzat: Prónai Éva

Gyermek- és ifjúságvédelem: Sinka Józsefné

 

(Visszatérés ide: Backspace)

Magyar nyelv és irodalom

Baloghné Papós Borbála
Dr. Kertészné Mészáros Tünde
Prónai Éva
Varga Viktória

Történelem

Dr. Kertészné Mészáros Tünde
Prónai Éva
Varga Viktória

Angol nyelv

Burgerné Gyulai Gabriella
(Juhász Petra)
Nagy-György Ágnes

Matematika

Nagy Róbert
Pásztor Attila
Porkoláb Mária

Informatika

Nagy Róbert

Természetismeret

Haklik János
Háló Sándor
Simor Gábor
Szabóné Vígh Erzsébet
Szigeti Tímea

Hit- és erkölcstan

Dancsiné Hudák Ágnes
Varga Attila
Pongó Zsuzsanna

 

Fejlesztés

Tiszaszegi Csilla (gyógyped.)
Czirbus Beáta (gyógytestnev.)
Bánfi Katalin (logopédus)
Falusiné Kovács Lívia (tifloped.)
Horváthné Oláh Mária (gyógyped. BTMN) 

 

 

Fizika

Pásztor Attila

Biológia

Baloghné Papós Borbála

Kémia

Kerekes János

Földrajz

Haklik János
Simor Gábor
Szabóné Vígh Erzsébet
Szigeti Tímea

Ének-zene

Rónainé Török Csilla

Rajz

Rónainé Török Csilla

Technika

Baloghné Papós Borbála
Haklik János

Testnevelés

Háló Sándor
Simor Gábor
Szigeti Tímea

 

 

 

 

Művészeti iskola

Nagy Zsolt (furulya, rézfúvó)
Erdős Judit (zongora)
Kovács Beatrix (gitár)
Pataki Andrea (fuvola, klarinét, oboa)
Siska Anita (dob)
Oláh Nóra (képzőművészet)
Lakatosné Ficzere Judit (néptánc)
Rónainé Török Csilla (énekkar, gitárzenekar)

 


 

Igazgató

Szabóné Vígh Erzsébet

szakok: tanító, földrajz, természetismeret

62/525-140

szabonevigherzsi@gmail.com

FEL

Igazgatóhelyettes
felső tagozat

Haklik János

szakok: földrajz, technika, természetismeret

62/525-142

dgyiskhaklikj@gmail.com

FEL

Igazgatóhelyettes
alsó tagozat

Sinka Józsefné

tanító
Ifjúságvédelem

62/525-142

jzsefn.sinka44@gmail.com

FEL


Alsó tagozat

FEL

Benyóné Novotni Lívia

tanító

62/525-142

novotnili@freemail.hu

FEL

Engedi Zsuzsanna

tanító

alsós humán munkaközösség-vezető

62/525-142

engedizs@gmail.com

FEL

Galamb Ágnes

tanító

62/525-142

kelemenagi@gmail.hu

FEL

Kádárné Varga Szabina

tanító

62/525-142

kadarnevargaszabina@gmail.com

FEL

Kovács Kitti

tanító

62/525-142

kovacskittina@gmail.com

FEL

Moldován Orsolya

tanító

62/525-142

orsolyagalo@gmail.com

FEL

Párizsné Kiss Virág

tanító

62/525-142

kiss.virag3@gmail.com

FEL

Sinka Józsefné

tanító

62/525-142

jzsefn.sinka44@gmail.com

FEL

Süvegné Nagy Ivett

tanító

62/525-142

snagyivett@gmail.com

FEL

Szutor Viktória

tanító

62/525-142

szutor.v@gmail.com

FEL

Takácsné Kádár Erika

tanító, angol szakos tanár

62/525-142

takacsnekadarerika@gmail.com

FEL

Tóth-Rozsán Tünde

tanító

62/525-142

rozsantunde@gmail.com

 

FEL

Vajda Ágnes

tanító

62/525-142

alsós reál munkaközösség-vezető

vajdaagnes.tanito@gmail.com

FEL

Vízhányó Mária

tanító

62/525-142

vimarcsika@gmail.com

FEL


Felső Tagozat

Baloghné Papós Borbála

szakok: magyar, biológia, technika, természetismeret

felsős humán munkaközösség-vezető

62/525-142

bpborbala@gmail.com

FEL

 

Burgerné Gyulai Gabriella

szak: angol

62/525-142

burgerne.gabi@gmail.hu

FEL

Háló Sándor

szakok: földrajz, testnevelés, természetismeret

62/525-142

halosandor1@gmail.com

FEL

Juhász Petra

szakok: angol, matematika

62/525-142

petra.j@freemail.hu

FEL

Kerekes János

szakok: kémia

62/525-142

kzaltisk@gmail.com

FEL

 

dr. Kertészné Mészáros Tünde

szakok: magyar, történelem, média

62/525-142

kerteszne.tunde@gmail.hu

FEL

Nagy Róbert

szakok: matematika, informatika, testnevelés

Felsős reál munkaközösség-vezető

A "Kiszombori Diákokért" Alapítvány kuratóriumának elnöke

62/525-142

nagyr44@gmail.com

FEL

Nagy-György Ágnes

szak: angol

62/525-142

nagygyagi007@gmail.com

FEL

Pásztor Attila

szakok: fizika, matematika

62/525-142

attila.pastore@gmail.com

FEL

Porkoláb Mária

szakok: matematika

62/525-142

kzaltisk@gmail.com

FEL

 

Prónai Éva

szakok: magyar, történelem

Diákönkormányzat-vezető

62/525-142

eva.pronai@gmail.com

FEL

Rónainé Török Csilla

szakok: ének-zene, rajz

Művészeti iskola vezetője

62/525-142

kiszomborpanzio@gmail.com

FEL

Simor Gábor

szakok: természetismeret, földrajz, testnevelés

62/525-142

gsimor@gmail.com

FEL

Szigeti Tímea

szakok: földrajz, testnevelés, természetismeret

62/525-142

szigitimi@gmail.com  

FEL

Tiszaszegi Csilla

Gyógypedagógus

62/525-142

csilla.tiszaszegi@gmail.com

FEL

Varga Viktória

szakok: magyar, történelem

62/525-142

Az oldal tetejére